0

Beta Glucan loại 100 mg và 500mg khác nhau như thế nào ?

  • Loại 100mg để đáp ứng bệnh nhân nhẹ cân, tức là 5kg/1v loại 100mg/ngày. Ví dụ em bé nặng 10kg uống 2v loại 100mg/ngày; nặng 15kg uống 3v/ngày; Tuy nhiên nặng trên 20kg thay vì uống 5 viên 100mg thì uống 1viên 500mg
AMV Group
AMV Vaccin
Safpo
Potec
Fzstex
AMV Diagnostic
AMV Pharmaceutical
AMV Centical
AMV Holimco
AMV Minh Long
Đức Minh Medical
AMV Branch
PharMaket