0

Beta-1,3d Glucan và Transfer Point β-glucan Se+ có nghiên cứu khoa học thử nghiệm nào chưa?

  • Glucan đã được nhóm nghiên cứu của GS.TSKH Vaclav Vetvicka tại Trường đại học y khoa Louisville.Kết quả nghiên cứu này được GS.TSKH Vaclav Vetvicka đăng...
AMV Group
AMV Vaccin
Safpo
Potec
Fzstex
AMV Diagnostic
AMV Pharmaceutical
AMV Centical
AMV Holimco
AMV Minh Long
Đức Minh Medical
AMV Branch
PharMaket