0

Tác dụng phụ của Beta-1,3d Glucan và Transfer Point β-glucan Se+

  • Hiện chưa tìm thấy tác dụng phụ của Beta-1,3d Glucan và Transfer Point β-glucan Se+ . Nếu dùng liều cao hơn liều khuyến cáo 20mg/kg/ngày thì nó cũng đào thải ra mà thôi.
AMV Group
AMV Vaccin
Safpo
Potec
Fzstex
AMV Diagnostic
AMV Pharmaceutical
AMV Centical
AMV Holimco
AMV Minh Long
Đức Minh Medical
AMV Branch
PharMaket