0

Các bằng chứng lâm sàng đối với Prostenal Forte

Trong một nghiên cứu với phương pháp mù đôi so sánh với giả dược được kiểm soát, trên 110 bệnh nhân BPH, họ được dùng 160 mg dịch chiết cây cọ lùn Mỹ 2 lần mỗi ngày.

 • Nghiên cứu cho thấy sự cải thiện đáng kể tình trạng bí tiểu và tiểu về đêm, cũng như giảm lượng nước tiểu còn sót lại trong bàng quang, và cải thiện tốc độ dòng chảy nước tiểu. Kết quả này dựa trên sự đánh giá chủ quan của bệnh nhân và sự thống kê tổng quan của bác sĩ. Trong một nghiên cứu mù đôi khác, thì các triệu chứng và dòng chảy nước tiểu đã có sự cải thiện tốt trên 42.9% bệnh nhân có sử dụng dịch chiết từ cây Cọ lùn Mỹ so với 15.4% trên bệnh nhân sử dụng giả dược. Trong một nghiên cứu mở thì 67% bệnh nhân sử dụng dịch chiết cọ lùn Mỹ thấy "rất hài lòng" với tác dụng của Prostenal và 25% đánh giá Prostenal là "tốt". Không có tác dụng phụ nào được tìm thấy.

  References
  The Prostate: Diseases and treatments by Nino Sorgente, PhD. And Robert Nakamura, M.D.
  Berry SJ, Coffey DS, Walsh PC et Ewing LL. The development of benign prostatic hyperplasia with age. J Urol 1984;132: 474-479.
  Šafařík L, Povýšil C. Benigní hyperplazie prostaty. In: Dvořáček J, et al. Urologie. Praha: ISV, 1998:1197-1252.
  Fitzpatrick JM, Dreikorn K, Khoury S, et al. The medical management of BPH with agents other than hormones or alfa-blockers. In: Cockett, et al. The 2nd International Consultation on Benign Prostatic Hyperplasia. Paris, 1993.
  Wilt TJ, Ishani A, Rutks I, MacDonald R. Phytotherapy for benign prostatic hyperplasia. Public Health Nutr. 2000 Dec;3(4A):459-72.
  Wilt TJ, Ishani A, Stark G, et al. Saw palmetto extracts for treatment of benign prostatic hyperplasia. JAMA 1998,280:160-9
  Champault G, Patel JC, Bonnard AM. A double-blind trial of an extract of the plant Serenoa repens in benign prostatic hyperplasia. Br J Pharmac 1984:461-462.
  Tasca A, Brulli M, Cavazzana A, et al. Treatment of the obstructive symptomatology of prostatic adenoma using an extract of Serenoa repens: a double-blind clinical study vs. placebo. Min Urol Nefrol 1985;37:87-91.
   


AMV Group
AMV Vaccin
Safpo
Potec
Fzstex
AMV Diagnostic
AMV Pharmaceutical
AMV Centical
AMV Holimco
AMV Minh Long
Đức Minh Medical
AMV Branch
PharMaket